Home | Ciber
Knowledge page of Ciber Netherlands

Archive for March, 2007

Richtlijnen voor batchprogrammatuur

In de huidige programmatuur wordt weinig rekening gehouden met de verderop in dit document beschreven richtlijnen. Hierdoor ontstaat overlast voor de gehele organisatie in de vorm op deadlocks klappende batches, verloren wijzigingen of batches die geen voortgang lijken te vertonen. Het betreft dan overlast die gemakkelijk is te voorkomen. Door de gewoonte van ontwikkelaars om voor een nieuw stukje programmatuur af te kijken bij een bestaand programma, wordt het tij niet gekeerd. Vandaar deze poging om een aantal belangrijke principes nog eens tussen de oren te krijgen van een ieder die batchprogrammatuur ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Read more

No comments