Home | Ciber
Knowledge page of Ciber Netherlands

Archive for the 'Microsoft' Category

OBIEE Playing With TopN Part 1

Basic question Give back the Top10 Customers:

image

Read more

No comments

Import vanuit Excel heeft haken en ogen

Ciber SSIS specialist Frank Reterink heeft eens uitgebreid onderzocht wat nu de haken en ogen zijn bij de import vanuit Excel via SSIS.

Inleiding (uit de “literatuur”):

Bij de import van Excel bestanden maakt de Excel connection manager in Integration Services gebruik van de “Microsoft OLE DB Provider for Jet 4.0” en de ondersteunende “Excel ISAM” driver Deze driver heeft een aantal eigenaardigheden:

- Data bronnen:
Voor het aanroepen van en sheet of benoemd data bereik moet achter de naam een $ geplaatst worden. Om syntax errors te voorkomen moet die complete naar door rechte haken [Sheet$] omgeven worden.

Read more

No comments

MSSQL using synonyms for remote connections

When using remote server connections in MSSQL they need to be in the format select * from [ServerName].[DatabaseName].[SchemaName].[TableName]. If you want to switch between two servers (say Production and Test) you only need to recreate the LinkedServer. The problem arises when the database and or schema name on the linked server is different. [ProductionData].[Pub] -> [TestData].[dbo]. This change would mean that you have to change every query which reference to the linked server.

A solution is using Synonyms instead. This means that you can use select * from [SynonymSchemaName].[Synonym] instead. The big advantage is that you can script the creating of synonyms, so a database connection switch can be done in seconds rather then hours.

Read more

No comments

Cognos 8.4 verbinden met een SSAS cube

Om COGNOS 8.4 te laten connecten met een SSAS cube. moet je een aantal zaken regelen. Begin met het in stalleren van SQL Server 2005 SP3 op de Cognos server.

Hierbij werd de SQL Native Client bijgewerkt alsmede de MSXML 6.0 installatie welke een prerequisite is voor de SSAS OLE DB 9.0 driver waarmee naar de cubes geconnect wordt.

Read more

No comments

Cellen in Excel leegmaken vanuit SSIS

Soms kan het handig zijn om in een Excel workbook een tabblad leeg te maken voordat nieuwe data geschreven wordt. Om de meta mappings in SSIS in stand te houden is het dan niet wenselijk om de header regel in de Excelsheet ook te verwijderen.

Read more

No comments

Excel als bron in SSIS (SQL Server 2005):

Vanuit SSIS kan naar een tabblad in Excel data geschreven worden. Hierbij kleven een aantal voorwaarden aan dat tabblad.

In de connectie manager voor Excel bestanden kan aangegeven worden of er een hoofdregel is.

Read more

No comments

ISO weeknummering in SQL Server 2008

In SQL Server 2005 en daarvoor was het altijd lastig om van een datum het ISO weeknummer te krijgen. Via internet zijn er mooie functie te krijgen die dit oplossen, maar standaard bieden deze SQL Server versies hiervoor geen oplossing. In SQL Server 2008 is dat veranderd.

De functie DATEPART kent nu de optie ISOWW. Hiermee kan de ISO weeknummering door de database, zonder extra code, gegenereerd worden:

Read more

1 comment

Effective Partitioning in SQL Server 2005

Partitioning can help reduce maintenance effort, provide high availability and increase performance for large database tables. Whether or not partitioning will provide the desired benefits can only be determined by running tests, but in general partitioning should be implemented when a table gets so large that maintenance tasks take an unreasonable amount of time. Usually, this aspect outweighs the performance benefit side of partitioning and also will occur sooner than a performance bottleneck, which in many cases can also be solved with some well-designed indexes.

This whitepaper discusses the factors that influence the effectiveness of partitioning solutions and examines to what extent SELECT queries can reap performance benefits from partitioning, as opposed to the well known benefits to INSERT, UPDATE and DELETE statements, by running a number of performance tests in an actual real-life customer environment.

Read more

No comments